Alt om kredittopplysninger!

Kredittopplysning.net

Er jeg kredittverdig?

Når det foretas en kredittsjekk av deg via et kredittopplysningsselskap så er den som foretar kredittsjekken opptatt av å forsikre seg om at du er en sikker betaler. Dette kalles ofte for kredittverdighet, det vil si at dersom du er kredittverdig så tyder det på at du har fast inntekt og betjener dine betalingsforpliktelser. Dersom du tidligere har betjent dine betalingsforpliktelser så er også muligheten stor for at du vil fortsette med dette.

Dersom en kredittsjekk viser at du har betalingsanmerkninger så vil du ikke anses som kredittverdig. Betalingsanmerkninger kan registreres på en privatperson når en sak er gått til inkasso og det er gått mer enn 30 dager siden det er igangsatt rettslige skritt. Rettslige skritt er normalt å sende saken til forliksrådet eller namsmannen. En privatperson har med andre ord normalt fått en rekke muligheter og påminnelser før dette til å innfri sine betalingsforpliktelser før det blir registrert en betalingsanmerkning. På grunn av dette ses det alvorlig på en betalingsanmerkning når det skal kredittvurderes og avgjøres om du er kredittverdig eller ikke. De aller fleste kreditorer anser en person som har pådratt seg en eller flere betalingsanmerkninger til å ikke være kredittverdig. Dette medfører at det ikke innvilges lån eller kreditter til en kunde. Kunden overlates i så fall til å betale kontant for varer eller tjenester eller avstå fra kjøpet.

Du kan få avslag på kredittsjekk selv om du ikke har betalingsanmerkninger.

Det er ikke et absolutt krav at du ikke har en eller flere betalingsanmerkninger for at du skal bli ansett som kredittverdig. Selv om du ikke har betalingsanmerkninger så kan du få avslag på en kredittsjekk på grunn av andre forhold. Dette kan være at du har ingen eller lav inntekt, ujevn inntekt, er ung og anses som uerfaren, høy gjeld, risikofylte næringsinteresser m.m. Jo større lån eller kreditt du ber om jo strenger er man normalt i kriteriene til en kredittsjekk og vurderingen av din kredittverdighet.

Er det lovpålagt å foreta kredittsjekk?

Det er lovpålagt å foreta en forsvarlig kredittvurdering i forbindelse med lån og kreditter fra finansinstitusjoner som er underlagt finansavtaleloven. Dette gjelder typisk ved søknad om boliglån, billån, forbrukslån eller kredittkort. Når det gjelder kreditt fra kreditor i forbindelse med kjøp av varer og tjenester fra denne mot utsatt betaling på faktura så er det ingen krav til at kreditor skal foreta en kredittsjekk av kunden sin. En kreditor som imidlertid ikke foretar en kredittsjekk for å se om kunden er kredittverdig risikerer imidlertid å tape pengene dersom kunden ikke er i stand til å betale for seg. De fleste seriøse kreditorer foretar derfor kredittsjekk av sine kunder så lenge det ikke er snakk om små ubetydelige beløp.

Kredittsjekk deg selv for å sjekke om du er kredittverdig

I følge personopplysningsloven har du rett til å se hvilke opplysninger kredittopplysningsbyråene har registrert om deg. Dette skal de på din skriftlige henvendelse sende til deg uten kostnader for deg. Du kan lese mer om mulighetene til å foreta gratis kredittsjekk av deg selv i denne artikkelen på inkassoguiden.

 

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.